Để xem kết quả, nhấn ENTER, chọn ESC để hủy bỏ.

Điều khoản sử dụng

sửa chữa dịch vụ sMoneybox được cung cấp miễn phí bởi công ty TNHH TOPTAX innovations a.s. (gọi tắt là "nhà cung cấp"):

Thành viên(gọi là "thành viên" hoặc "những thành viên") của dịch vụ sMoneybox phải tuân theo văn bản bao gồm "Điều Khoản Sử Dụng" (viết tắt là "ĐKSD"). Trong trường hợp người sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng, nhà cung cấp được quyền áp dụng các khiếu nại được ghi ở dưới đây.

 1. Dịch vụ sMony.EU (gọi là "dich vụ") là ở sự cung cấp cho thành viên đã đăng ký một tài khoản để sử dụng dịch vụ. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí.
 2. Những thành viên mà tương lai sử dụng dịch vụ, sự đăng ký được công nhận khi họ đồng ý với những điều trong ĐKSD. Trong trường hợp, người sử dụng không đồng ý ĐKSD, thì không thể đăng ký được và không thể sử dụng dịch vụ. Sự đăng ký là tự nguyện. Khi sử dụng dịch vụ, nghĩa là thành viên luôn luôn đồng ý với những ĐKSD. Không được dùng dich vụ nếu không đồng ý với ĐKSD. Nếu như bạn không đồng ý với những điều ghi trong ĐKSD thì không thể tiếp tục sử dụng dich vụ.
 3. Dịch vụ sMoneybox được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Điều kiện duy nhất để sử dụng dịch vụ phải là thành viên đăng ký.Služba sMoney.
 4. Những điều khoản ở điểm 3 không ngoại trừ chi phí cho những hoạt động vượt quá những dịch vụ cơ bản. Nhà cung cấp luôn có những điều khoản mới, không chỉ đơn thuần dành cho những hoạt động hiện thời.
 5. Ý nghĩa của sử dụng dịch vụ này là sự đăng nhập, thực hiện, sửa chữa của bản ghi, đưa ra số liệu thống kê, đọc và tham gia các bài viết trên diễn đàn hoặc blog.
 6. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp sau:
  • trường hợp sự cố, không vào được hoặc vào với tốc độ chậm của dịch vụ.
  • trường hợp không lưu trữ, không xóa bỏ hoặc bản ghi tính toán
  • trường hợp thất lạc bản ghi chép (thông tin)
  • trường hợp các bản ghi bị phá hủy hoại hoặc mất(dữ liệu)
  • bất cứ hậu quả nào của việc sử dụng dịch vụ
  • danh sách thông tin được lưu giữ bởi thành viên
 7. Nhà cung cấp có những điều lệ để hủy số tài khoản mà không đền bù nếu :
  • thành viên không sử dụng tài khoản trong vòng 6 tháng
  • địa chỉ email nhập vào trong lúc đăng ký không đúng hoặc là nguyên nhân do gửi sai thông tin đến máy chủ
  • thành viên thử phá vỡ hoạt động, sự ổn định của dịch vụ
  • thành viên đăng nhập vào tài khoản của một người khác
  • thành viên với tài khoản của mình công bố những thông tin trái pháp luật
  • thành viên đăng ký dich vụ vì lợi nhuận
 8. Nhà cung cấp sẽ không chuyển thông tin cá nhân của thành viên cho người thứ 3, ngoại trừ khi có yêu cầu của sở cảnh sát phía Séc, hoặc khi cơ quan hành chính dân sự có quyền yêu cầu những thông tin chính xác theo luật pháp và ngoại trừ với những mục đích thống kê, và sự ghi chép theo bối cảnh và quảng cáo.
 9. Nhà cung cấp sẽ không gửi những thư rác tới địa chỉ riêng, ngoại trừu hệ thống thư được tạo ra bởi dịch vụ và cả những bức thư liên quan đến tình trạng hoạt động của dich vụ.
 10. Thành viên có thể dừng sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào. Trong trường hợp hủy tài khoản thì sẽ áp dụng điều thứ 7 trong ĐKSD.
 11. Nhà dịch vụ có quyền xóa bỏ dự án hoạt động của dịch vụ bất cứ lúc nào mà không phải bồi thường, chuyển các điều lệ trách nhiệm có liên quan tới sự hoạt động của dịch vụ cho người khác hoặc thay đổi danh sách của địa chỉ mạng.
 12. Nhà cung cấp sẽ có quyền thay đổi ĐKSD bất kì lúc nào, và không có những chú ý trước đó tới thành viên rằng thay đổi này không kéo theo những khoản vồi bồi thường trong phạm vi cơ bản của dịch vụ, cũng như là nó không dẫn tới sự tạo thành nghĩa vụ của thành viên mà không lien quan đến ĐKSD của dich vụ hoặc sự phổ biến của thông tin trên internet.
 13. We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, click here.
 14. Nhà cung cấp sẽ không có trách nhiệm với những thiệt hại do những thay đổi ở ĐKSD.

ĐKSD - 01 Tháng Mười Hai 2011