Pre zobrazenie výsledkov stisknite ENTER, pre zrušenie zvoľte ESC.

FAQ

Čo je to sMoneybox a na čo slúži?

sMoneybox je jednoduchá online peňaženka, ktorá slúži k evidencii Vašich útrat a príjmov.

 

Je sMoneybox platená služba?

Nie, sMoneybox je úplne ZADARMO!

 

Sú moje dáta v bezpečí?

Áno, Vaše dáta sú v bezpečí. TOPTAX innovations a.s. je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00073574.

Mám obavy, že sMoneybox je pre mňa zbytočne zložitý.

sMoneybox je veľmi flexibilný systém. Záleží len na Vás, koľko z neho využijete. Ak napríklad chcete iba jeden účet, nebudete nastavovaním účtov vôbec vystavený. V zozname záznamov nemusíte využívať panel filtra. Nastavenie kategórií, rozpočtov a opakovaných platieb nemusí byť používané. Systém ponúka veľmi jednoduchú verziu až po naozaj komplexný systém, ktorý vám ponúkne možnosť získania absolútneho a jednoduchého prehľadu nad Vašimi osobnými financiami.

 

Ako zistím za čo a koľko utrácam?

Na stránke zoznam transakcií na pravej strane nájdete filter, ktorý Vám umožňuje vybrať skutočne len tie záznamy, ktoré chcete vidieť. Ovládanie filtra je veľmi jednoduché. Filter umožňuje zobraziť jednotlivé záznamy a tým získate presný prehľad nad každou položkou a kategóriou na Vami zvolenom účte.

 

Vediem si vlastné prehľady o svojich príjmoch a výdavkoch, môžem je jednoducho preniesť do sMoneybox, bez toho aby som musel pridávať záznamy po jednom?

Áno, ak si vediete svoje záznamy v elektronickej podobe (na počítači), môžete svoje záznamy importovať. sMoneybox umožňuje importovať záznamy vo všeobecnom formáte CSV a XML, do ktorých je schopná exportovať väčšina systémov. Import je veľmi intuitívny a ľahký. To, ako sú údaje usporiadané si zvolíte až v sMoneybox. Vo vašom systéme nie je potrebné nič nastavovať alebo dáta upravovať.

 

Vediem si vlastné prehľady o svojich príjmoch a výdavkoch v inom systéme. Ten mi však neponúka také možnosti ako sMoneybox. Môžem jednoducho preniesť svoje záznamy do sMoneybox?

Áno, ak váš súčasný systém umožňuje export, môžete exportované záznamy importovať do sMoneybox. Ak by náhodou sMoneybox nepodporoval formát exportovaných záznamov, kontaktujte nás prosím na info@smoneybox.com.

 

Každý mesiac vykonávam pravidelné platby. Napr. ukladám peniaze na doplnkový dôchodok. Umožňuje sMoneybox zautomatizovať pridávanie takých záznamov?

Áno, sMoneybox umožňuje zadávať pravidelné platby. Po prihlásení do Vašej pracovnej plochy vyberte možnosť opakovanej transakcie. V pravom hornom rohu zvoľte nová opakovaná transakcie. Pri zadávaní opakovanej transakcie si môžete zvoliť, z ktorého účtu sa budú transakcie uskutočňovať, dátum, a po akú dobu budete chcieť opakovanú transakciu vykonávať.

 

Možno si u kategórie nastaviť limit, po ktorého prekročení dôjde k upozornenie?

Áno, kategórie umožňujú nastavenie rozpočtu. Po jeho prekročení budete upozornení. Časové rozmedzie pre rozpočet môže byť denné, týždenné, mesačné alebo ročné.

 

Možné viesť v sMoneybox viac účtov pod jedným registrovaným emailom?

Áno, v nastavení Vášho profilu si môžete zvoliť predvolený implicitný účet. Ak si chcete viesť ďalšie účty, napr. Bežný, sporiaci atď., V menu po prihlásení do Vašej pracovnej plochy si môžete v nastavení účtov pridať ďalší účet.

 

Kde zmením email a heslo?

Heslo a email možno zmeniť v nastavení Vášho profilu. Váš nový email musí byť unikátny.

 

Prečo nastavovať časovú zónu?

sMoneybox je používaný po celom svete. Niektoré operácie sú závislé na čase a ten je v každom kúte sveta iný. Ak chcete byť upozornení napr. Na pravidelnú platbu vo správnu hodinu, je potrebné mať správne nastavenú časovú zónu.

 

Často pridávam záznamy zložené z viacerých položiek. Môžem nejako jednoducho tieto položky vkladať?

Áno, sMoneybox obsahuje kalkulačku, ktorú môžete využiť pri pridávaní transakcie v políčku "suma". V políčku možno vykonávať jednoduché výpočty ako (2 * 8) / 4 + 60, záporná suma sa automaticky započítava ako výdavok.

 

Je možné zrušiť užívateľský účet?

Áno, užívateľský účet možno zrušiť. Stratíte tak všetky vložené záznamy a všetky nastavenia. Zrušenie používateľského účtu je nenávratná operácia! Ak si želáte účet zrušiť, kontaktujte nás na info@smoneybox.com.

 

Ako správne vykonať import a export dát?

Export a import dát slúži na archiváciu Vašich záznamov alebo nahranie Vašich záznamov do aplikácie sMoneybox z Vášho domáceho účtovníctva či iného programu. Pri exporte dát z aplikácie najprv vyberte účet, z ktorého chcete dáta exportovať. Zvoľte formát exportovaného súboru XML alebo CSV, (u CSV je nutné zvoliť tiež oddeľovací znak) a nastavte kódovanie výstupného súboru. Pri importe údajov do aplikácie vyberte rovnaký formát súboru, oddeľovač a rovnaké kódovanie, ako má súbor, ktorý sa chystáte do aplikácie importovať. Nezabudnite zvoliť, prípadne vytvoriť účet na ktorý chcete dáta importovať. Pred importom si najprv skontrolujte, že účet na ktorý hodláte dáta importovať je vedený v rovnakej mene, ako je mena importovaných transakcií. Menu účtu možno nastaviť len pre účty, na ktorých zatiaľ nie sú vedené žiadne transakcie. Neskôr už to nie je možné.