Výše minimálních mezd v členských státech EU v roce 2015

Minimální mzda v členských státech EU v roce 2015? Česko obsadilo čtvrtou nejnižší pozici

Minimální mzda se v evropských zemích pravidelně zvyšuje, ať už z důvodu zohlednění inflace nebo aby určitým poměrem odpovídala průměrné mzdě. V Česku se od ledna 2007 do srpna 2013 nezvyšovala a činila po toto období 8 000 Kč. Od 1. ledna 2015 se minimální mzda v České republice zvýšila z 8 500 Kč na 9 200 Kč. Přes toto zvýšení však nadále zůstává na nejnižších příčkách z členských zemí EU. Z členských států EU je nižší minimální mzda po přepočtu na koruny pouze v Bulharsku, Rumunsku a Litvě.

 

V Německu, Nizozemí, Belgii a Velké Británii je minimální měsíční mzda dle aktuálního kurzu vyšší než 40 tisíc korun, v Lucembursku dokonce překračuje hranici 50 tisíc korun. V šesti členských zemích EU (Švédsko, Finsko, Dánsko, Itálie, Kypr a Rakousko) není minimální mzda legislativně vymezena - většinou je v těchto zemích sjednávána v kolektivních smlouvách nebo jsou pro určité profese stanoveny tarifní třídy. Ostatních dvaadvacet členských států EU, které mají minimální mzdu stanovenou legislativou, uvádíme v tabulce.

Minimální mzda v zemích EU v roce 2015

Členské státy EU Minimální mzda v národní měně Orientační přepočet na Kč
Lucembursko 1 25,042Kč 52 584 Kč
Velká Británie 1 127 GBP 42 707 Kč
Belgie 1 13,620Kč 41 072Kč
Nizozemí 1 13,620Kč 41 072Kč
Německo 1 12,833Kč 40 279 Kč
Irsko 1 12,535Kč 39 978Kč
Francie 1 12,426Kč 39 869 Kč
Slovinsko 21,406Kč 21 575 Kč
Malta 19,534Kč 19 688 Kč
Španělsko 17,608Kč 17 747 Kč
Řecko 15,899Kč 16 024 Kč
Portugalsko 13,701Kč 13 809 Kč
Polsko 1 750 PLN 11 931 Kč
Chorvatsko 3 030 HRK 10 926 Kč
Estonsko 10,581Kč 10 664 Kč
Slovensko 10,310Kč 10 391 Kč
Lotyšsko 9,767Kč 9 944 Kč
Maďarsko 105 000 HUF 9 678 Kč
Česká republika 9 200 CZK 9 200 Kč
Litva 8,139Kč 8 204 Kč
Rumunsko 975 RON 6 044 Kč
Bulharsko 360 BGN 5 032 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: na koruny přepočteno aktuálním kurzem dne 14. 4. 2015

 

Názory na výši minimální mzdy se v mnohém rozcházejí. Při správném nastavení však může hrát důležitou motivační roli. Zkrátka – práce by se měla vyplatit a životní úroveň lidí pracujících za minimální mzdu by měla být natolik vysoká, aby snižovala dlouhodobou nezaměstnanost a eliminovala počet osob na sociálních dávkách. V každé zemi se však musí přihlédnout k systému zdanění a povinného pojištění – příliš vysoká minimální mzda totiž zvyšuje mzdové náklady zaměstnavatelů, kteří musejí zvýšit plat i ostatním zaměstnancům. Práce je poté dražší, což je negativní pro rozvoj podnikání a následně i pro nabídku práce, jelikož často dochází k propouštění zaměstnanců a tím poté ke zvýšení nezaměstnanosti.

V západní Evropě se minimální mzda pohybuje okolo 40 % průměrné mzdy. V České republice se průměrná mzda pohybuje kolem 27 000 Kč, takže statisticky jsme v tomto ohledu asi na 34% průměrné mzdy.