Pro zobrazení výsledků stiskněte ENTER, pro zrušení zvolte ESC.

Obchodní podmínky

upravující využívání služby sMoneybox, poskytované bezplatně společností TOPTAX innovations a.s. (dále jen "poskytovatel"):

Následující text obsahuje provozní podmínky (dále také jen "PP"), jež se uživatel služby sMoneybox (dále jen "uživatel" nebo "uživatelé") zavazuje při využívání služby dodržovat. V případě porušení PP uživatelem je provozovatel oprávněn uplatnit opatření zde uvedená.

 1. Služba sMoneybox (dále také "služba") spočívá v poskytnutí účtu registrovanému uživateli pro vedení jeho výdajů/útrat. Služba je poskytována bezplatně.
 2. Uživateli se zájmem o využívání služby je umožněna registrace, při níž projevuje souhlas se zněním PP. V případě, že uživatel nesouhlasí se zněním PP, není registrace proveditelná a využívání služby uživatelem možné. Registrace je zcela dobrovolná. Využíváním služby projevuje uživatel souhlas vždy se zněním PP v danou dobu aktuálním. Nesouhlas s aktuálním (aktualizovaným) zněním PP lze projevit pouze dalším nevyužíváním služby.
 3. Služba sMoneybox je poskytována zcela zdarma. Jedinou podmínkou pro možnost využívání služby je registrace uživatele.
 4. Znění bodu 3. těchto PP nevylučuje provoz nadstandardních funkcí k základní službě sMoneybox za úplatu. Provozovatel si tedy vyhrazuje právo zpoplatnit některé nové, v současné době neimplementované, funkce služby. Dosavadní rozsah služby je a bude vždy bezplatně využitelný.
 5. Využíváním či používáním služby se rozumí přihlášení k účtu, zadávání, editace či mazání záznamů, zobrazování statistik, čtení a zadávání příspěvků do fóra a blogu.
 6. Provozovatel služby nenese jakoukoli odpovědnost za:
  • případnou nefunkčnost, zhoršenou dostupnost či úplnou nedostupnost služby
  • případné chyby v ukládání, mazání či výpočtech záznamů
  • případný únik vložených záznamů (informací)
  • o případné poškození či úplnou ztrátu uživatelem vložených záznamů (dat)
  • jakýkoli jiný následek vzniklý v důsledku využívání služby uživatelem
  • obsah informací vložených uživateli
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady smazat založený účet, jestliže:
  • uživatel nepoužívá vytvořený účet více jak 6 po sobě následujících kalendářních měsíců
  • jestliže e-mailová adresa zadaná při vytvoření účtu (registraci) není platná, nebo způsobuje odesílání chybových či jakýchkoli informativních hlášení a zpráv na server provozovatele
  • se uživatel pokusil jakýmkoli způsobem narušit běžný provoz, stabilitu nebo funkčnost služby
  • se uživatel pokusil přihlásit pod jím nevytvořeným uživatelským účtem
  • uživatel zveřejňuje pod svým účtem informace v rozporu s právními předpisy
  • uživatel založil účet za úplatu nebo za účelem generování jakéhokoli výnosu
 8. Provozovatel se zavazuje, že uživatelem zadané informace (při registraci nebo během využívání služby) neposkytne třetí osobě, s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona a dále s výjimkou jejich využití pro statistické účely a pro zobrazování kontextových informací a reklamních údajů.
 9. Provozovatel se zavazuje nevyužívat zadaných e-mailových adres pro zasílání nevyžádaných zpráv, s výjimkou systémových zpráv generovaných službou a dále pak informačních zpráv týkající se stavu a provozu služby.
 10. Uživatel je oprávněn kdykoli přerušit využívání služby. V případě požadavku na zrušení registrovaného účtu nutno využít automatického postupu dle bodu 7. těchto PP.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez náhrady ukončit provoz služby sMoneybox, přesunout provoz služby pod jinou internetovou adresu, převést práva a povinnosti související s provozování služby jiné osobě, event. obsah dostupný pod danou internetovou adresou nahradit jakýmkoli jiným obsahem.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit text PP, a to i bez předchozího upozornění uživatelů s tím, že změna v žádném případě nebude spočívat ve vzniku nároku vůči uživatelům na jakoukoli úplatu za využívání základního (standardního) rozsahu služby a stejně tak nedojde k zavázání uživatelů jakoukoli povinností nesouvisející s pravidly využívání služby či zveřejňování informací na internetu.
 13. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte zde.
 14. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé uživateli v důsledku změny těchto PP.

Verze Provozních podmínek - 1.12.2011