Pro zobrazení výsledků stiskněte ENTER, pro zrušení zvolte ESC.

FAQ

Co je to sMoneybox a k čemu slouží?

sMoneybox je jednoduchá online peněženka, která slouží k evidenci Vašich útrat a příjmů.

 

Je sMoneybox placená služba?

Ne, sMoneybox je zcela ZDARMA!

 

Jsou má data v bezpečí?

Ano, Vaše data jsou v bezpečí. TOPTAX innovations a.s. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00073574.

 

Mám obavy, že sMoneybox je pro mě zbytečně složitý.

sMoneybox je velmi flexibilní systém. Záleží jen na Vás, kolik z něj využijete. Pokud například chcete pouze jeden účet, nebudete nastavováním účtů vůbec vystaveni. V seznamu záznamů nemusíte využívat panel filtru. Nastavení kategorií, rozpočtů a opakovaných plateb nemusí být používáno. Systém nabízí velmi jednoduchou verzi až po opravdu komplexní systém, který vám nabídne možnosti jak získat absolutní a jednoduchý přehled nad Vašimi financemi.

 

Jak zjistím za co a kolik utrácím?

Na stránce seznam transakcí na pravé straně naleznete filtr, který Vám umožňuje vybrat skutečně jen ty záznamy, které chcete vidět. Ovládání filtru je velmi jednoduché. Filtr umožňuje zobrazit jednotlivé záznamy a tím získáte přesný přehled nad každou položkou, kategorii či přehled na vámi zvoleném účtu.

 

Vedu si vlastní přehledy o svých příjmech a výdajích, mohu je jednoduše přenést do sMoneybox, aniž bych musel přidávat záznamy po jednom?

Ano, pokud si vedete své záznamy v elektronické podobě (na počítači), můžete své záznamy importovat. sMoneybox umožňuje importovat záznamy v obecném formátu CSV a XML, do kterých je schopna exportovat většina systémů. Import je velmi intuitivní a snadný. To, jak jsou data uspořádána si zvolíte až v sMoneybox. Ve vašem systému není potřeba nic nastavovat nebo data upravovat.

 

Vedu si vlastní přehledy o svých příjmech a výdajích v jiném systému. Ten mi však nenabízí takové možnosti jako sMoneybox. Mohu jednoduše přenést své záznamy do sMoneybox?

Ano, pokud Váš stávající systém umožňuje export, můžete exportované záznamy importovat do sMoneybox. Pokud by náhodou sMoneybox nepodporoval formát exportovaných záznamů, kontaktujte nás prosím na info@smoneybox.com.

 

Každý měsíc provádím pravidelné platby. Např. ukládám peníze na penzijní připojištění. Umožňuje sMoneybox zautomatizovat přidávání takových záznamů?

Ano, sMoneybox umožňuje zadávat pravidelné platby. Po přihlášení do Vaší pracovní plochy zvolte možnost opakované transakce. V pravém horním rohu zvolte nová opakovaná transkace. Při zadávání opakované transakce si můžete zvolit, z kterého účtu se budou transkace provádět, datum, a po jakou dobu budete chtít opakovanou transakci provádět.

 

Lze si u kategorie nastavit limit, po jehož překročení dojde k upozornění?

Ano, kategorie umožňují nastavení rozpočtu. Po jeho překročení budete upozorněni. Časové rozmezí pro rozpočet může být denní, týdenní, měsíční a roční.

 

Lze vést v sMoneybox více účtů pod jedním registrovaným emailem?

Ano, v nastavení vašeho profilu si můžete zvolit výchozí implicitní účet. Pokud si chcete vést další účty, např. běžný, spořící atd., v menu po přihlášení do Vaší pracovní plochy si můžete v nastavení účtu přidat další účet.

 

Kde změním email a heslo?

Heslo a email lze změnit v nastavení Vašeho profilu. Váš nový email musí být unikátní.

 

Proč nastavovat časovou zónu?

sMoneybox je používán po celém světě. Některé operace jsou závislé na čase a ten je v každém koutě světa jiný. Pokud chcete být upozorněni např. na pravidelnou platbu ve správnou hodinu, je třeba mít správně nastavenou časovou zónu.

 

Často přidávám záznamy složené z více položek. Mohu nějak jednoduše tyto položky vkládat?

Ano, sMoneybox obsahuje kalkulačku, kterou můžete využít při přidávání transakce v políčku “částka”. V políčku lze provádět jednoduché výpočty jako ( 2 * 8 )/4 + 60, záporná částka se automaticky započítává jako výdaj.

 

Je možné zrušit uživatelský účet?

Ano, uživatelský účet lze zrušit. Ztratíte tak ale všechny vložené záznamy a všechna nastavení. Zrušení uživatelského účtu je nevratná operace! Pokud si přejete účet zrušit kontaktujte nás na info@smoneybox.com.

 

Jak správně provést import a export dat?

Export a import dat slouží k archivaci vašich záznamů nebo nahrání vašich záznamů do aplikace sMoneybox z Vašeho domácího účetnictví či jiného programu. Při exportu dat z aplikace nejprve zvolte účet, ze kterého chcete data exportovat. Zvolte formát exportovaného souboru XML nebo CSV,  (u CSV je nutno zvolit také oddělovací znak) a nastavte kódování výstupního souboru. Při importu dat do aplikace zvolte stejný formát souboru, oddělovací znak a také kódování, jako má soubor, který se chystáte do aplikace importovat. Nezapomeňte zvolit, popřípadě vytvořit účet na který chcete data importovat. Před importem si nejprve zkontrolujte, že účet na který hodláte data importovat je vedený ve stejné měně, jako je měna importovaných transakcí. Měnu účtu lze nastavit jen pro účty, na kterých zatím nejsou vedeny žádné transakce. Později už to není možné.